Wybrano kurs:
Zapisywać można się również poprzez SMS na nr 602-474-217
Dane osobiste:
Imie:
Nazwisko:
Telefon numer (np. 723345678)
E-mail:
Źródło informacji o OSK Na Gwareckiej:
inne
Postanowienia:
Przy rozpoczęciu kursu należy wypelnic wniosek również w biurze O.S.K Na Gwareckiej.